Zapisy

28-29 VI 1983

Galeria BWA, Lublin
manifestacja Sztuka  a Rzeczywistość (28 VI)

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś