Zwid biało-czerwony II

1966

h 320 cm; drewno, powróz, polichromia
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku)

 

 

Foto Marek Gardulski

Fot. Marek Gardulski

Fot. Wojciech Plewiński

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś