Zwid drapieżca

1960

h 320 cm; drewno, sznur konopny
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie)

 

 

Foto: dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Krakowie

Galeria Krzysztofory, Kraków, Fot. Tadeusz Chrzanowski

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś