Zwid IV

1963

202 x 97 x 85 cm; drewno, kamień, łyko
( w zbiorach Muzeum Okręgowego w Chełmie)

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś