Zwid jubileuszowy

1964

270 x 80 x 150 cm; drewno, juta
( w zbiorach Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku)

 

Fot. Marek Gardulski

Fot. Marek Gardulski

Foto: dzięki uprzejmości CRP w Orońsku)

Wystawa w Zachęcie, Warszawa 1966

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś