Żywy pomnik „Arena”

1970

projekt zgłoszony na Sympozjum plastycznym Wrocław 70 : Na płaskim terenie o znośnej glebie wyznaczyć płaszczyznę  w kształcie koła o średnicy 25 metrów. Podzielić ją na połowę linią prostą. Pole północne wybetonować. W wyczuwalnym środku pola wybetonowanego osadzić pień grubego drzewa pionowo korzeniami do góry. Na przygotowanym do uprawy polu południowym posadzić kółko młodych drzewek tego samego gatunku, co pień osadzony w betonie. W środku koła umieścić stałą jednoosobową ławkę. Wokół wyznaczonego koła w odstępie potrzebnym na wydeptaną ścieżkę ustawić szereg ławek parkowych.
Zgodnie z programem Beresia korzenie odwróconego drzewa miały być każdej wiosny malowane na zielony kolor. Żywy pomnik „Arena” został zrealizowany w 1972 roku, ale młode drzewka wkrótce uschły.  Pień drzewa stał do roku 1983, kiedy został ścięty, gdyż w tym miejscu planowano zrobić lądowisko dla helikoptera papieża Jana Pawła II.  W roku 1995 zostało postawione nowe drzewo, ponieważ oryginalne zaginęło. Nie zrealizowano jednak dalszej części projektu. Nastąpiło do dopiero w roku 2010, w 40 rocznicę postania projektu. Od tego czasu co wiosnę korzenie odwróconego drzewa malowane są na zielono.

 

Jerzy Bereś, Żywy pomnik „Arena”, 1972, fot. Jan Bortkiewicz (dzięki uprzejmości Muzeum Współczesnego we Wrocławiu)

 

Jerzy Bereś, Żywy pomnik „Arena”, rok 2010

Jerzy Bereś, Żywy pomnik „Arena”, rok 2013 (Autorstwa Masur – Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15986888)

 

 

Jerzy Bereś, Żywy pomnik „Arena”, rok 2013, malowanie korzeni, fot. Uta Hanusek

Jerzy Bereś, Żywy pomnik „Arena”, rok 2014, malowanie korzeni

Jerzy Bereś, Żywy pomnik „Arena”, rok 2015, malowanie korzeni, fot. Uta Hanusek

Jerzy Bereś, Żywy pomnik „Arena”, rok 2018, malowanie korzeni, fot. Oskar Hanusek

Jerzy Bereś, Żywy pomnik „Arena”, rok 2018 fot. Oskar Hanusek

Jerzy Bereś, Żywy pomnik „Arena”, rok 2018, fot. Oskar Hanusek

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś