Żywy pomnik „Przepowiednia I”

1968

200 x 80 x 80 cm; dokument rzeczowy z manifestacji; praca zniszczona
Osłony biodrowe 25 x 35 cm (x4)
(w kolekcji prywatnej)

 

 

Żywy pomnik „Przepowiednia I”, 6 I 1968, praca zniszczona

Osłony biodrowe z „Przepowiedni I”

Manifestacja „Przepowiednia I” Galeria Foksal, Warszawa, 6 I 1968 (dzięki uprzejmości Galerii Foksal)

Manifestacja „Przepowiednia I” Galeria Foksal, Warszawa, 6 I 1968 (dzięki uprzejmości Galerii Foksal)

Manifestacja „Przepowiednia I” Galeria Foksal, Warszawa, 6 I 1968 (dzięki uprzejmości Galerii Foksal)

Manifestacja „Przepowiednia I” Galeria Foksal, Warszawa, 6 I 1968 (dzięki uprzejmości Galerii Foksal)

Manifestacja „Przepowiednia I” Galeria Foksal, Warszawa, 6 I 1968 (dzięki uprzejmości Galerii Foksal)

Manifestacja „Przepowiednia I” Galeria Foksal, Warszawa, 6 I 1968 (dzięki uprzejmości Galerii Foksal)

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś