Jerzy Bereś

VI – VII 2002

Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”, Gorlice
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś