Rytuał erotyczny

1974

250 x 250 x 100 cm; drewno, siano, sznur, metalowe dzwonki
Rzeźba była elementem manifestacji „Drewniana droga”, Gruga Park, Essen, 28 VIII – 05 IX 1974
W tajemniczych okolicznościach uległa zniszczeniu, chociaż Jerzy Bereś pozostawił ją w muzealnym magazynie

 

 

Jerzy Bereś, „Drewniana droga”, Gruga Park, Essen, 28 VIII – 05 IX 1974, fot. Dora Maurer

Jerzy Bereś, „Drewniana droga”, Gruga Park, Essen, 28 VIII – 05 IX 1974, fot. Dora Maurer

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś