Zwid Znak

1963

h 270 cm; drewno, worek, juta, wióry, sznur
( w zbiorach Muzeum Kantora Cricoteka, Kraków)

 

Fot. Marek Gardulski

Wystawa „Dokumenty rzeczowe”, BWA Bydgoszcz, X-XI 2004, fot. Wojciech Woźniak

Galeria Krzysztofory, Kraków, fot. Janusz Paszek

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś