Jerzy Bereś. Zwidy, Wyrocznie, Ołtarze

luty / marzec 1990

Galeria BWA w Lublinie
Podczas otwarcia wystawy został przeprowadzona manifestacja „Kicz”

 

Fot. czarno-białe: Andrzej Polakowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś